Olması gereken Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi 2012 yeni

YENİ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar

MADDE 1-…………………………………………………….. isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile

Şantiye Şefi olarak …………………….…….……… arasında aşağıdaki şartlarla

bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak anılacaktır.

İşyeri

MADDE 2– Şantiye şefinin işyeri …………….. ili,…………….. ilçesi,…………………………

…………… adresindeki, tapunun ………… pafta, …… ada, ………. parsel numarasıyla kayıtlı olan

ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.

Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 3– ŞANTİYE ŞEFİ; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına

uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi, yapılacak denetimler için hazırlık

yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır. Bunun yanında Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi) ; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar Kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim kuruluşu,yapı müteahhidinin ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın mesleki talimatlarına uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.

Sözleşme Süresi

MADDE 4– Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı kullanma izni tarihi arasında

geçen süredir.

Ücret

MADDE 5– Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma

şartlarına göre birinci yıl için brüt ……… TL. aylık sözleşme ücreti ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili

ayın son iş günü nakden ödenir.

Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir.

Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.

Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen

diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti,

harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.

MADDE 6– TR…………………………………………………….. numaralı iban hesabına MADDE 5’te belirtilen ücret 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 32 deki gibi “ücret en geç ayda bir ödenir” ibaresine uyularak ödenir. Aksi durumda bu sözleşme yükümsüzdür.

Çalışma Saat ve Süreleri

MADDE 7– Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa

edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

Sosyal Güvenlik

MADDE 8– Şantiye şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 9– Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal Sigortalar Kanunu, İş

Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 10– Yapı Müteahhidi inşa ettirmekte olduğu yapıda çalıştırdığı işçilerin sigorta ile ilişkilerini 506 sayılı SSK kanununa göre düzenlemek zorundadır.Yapının imalatları esnasında Şantiye Şefinin bilgisi dışında çalıştırılacak olan her işçiden doğabilecek hayati,cezai ve maddi hususlardan yapı müteahhidi sorumludur.

MADDE 11- Yapıda görev alacak Taşeron firmalar iş sırasında mevzuatlara uygun emniyet tedbirlerini

almak zorundadır. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerinin alınmamasından doğacak hayati,cezai ve maddi hususlardan Taşeron firma sorumludur.

İş bu sözleşme …./…./……. tarihinde, …… nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

Şantiye Şefi(işçi)                                                                     Yapı Müteahhidi(işveren)

Adı-Soyadı veya Unvanı                                                               Adı-Soyadı veya Unvanı

İmza                                                                                             İmza

İndirmek İÇİN: santiyeseflgihizmetsozlesmesi_11_madde_2012

6.271kez okundu

Benzer Yazılar :

This entry was posted in Belgeler and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Olması gereken Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi 2012 yeni

 1. MEHMET ERSOY says:

  Merhabalar.

  Bende 24 yaşında genç bir meslektaşınızım ve birkaç şantiye şefliği yapmaktayım. Siteye verdiğiniz emek için teşekkür ederim. Birkaç sorum olacaktı müsadenizle.

  1- Bu sözleşmenin kaynağını öğrenebilirmiyim resmi bir organ tarafından belirlenen sözleşmemidir ?
  Arama yaptığımda çoğu imolarda ve çoğu sitelerde hizmet sözleşmesi olarak 8 maddelik sözleşme
  bulunmaktadır. Yani sondaki sgk ile ilgili 2 madde eksiktir. Buna istinaden bu soruyu sormaktayım.

  2- Bu sgk kısmına eklenen 2 madde de sigortasız işçi çalıştırılması durumunda sorumluluk müteahhide yüklenmektedir. Dolayısıyla ben bu tarz bir sözleşme yaptıktan sonra , benim şantiyedeki işçilerin sigortalı olup olmadığını denetleme zorunluluğum ortadan kalkmakta mıdır ? Sigortasız çalıştırılan işçinin kaza sonucu hayatını kaybetmtesi durumunda bütün sorumluluk müteahhittemidir ?

 2. admin says:

  Merhaba,
  Öncelikle bu konuya ilk defa değinen biri olduğunuz için teşekkür ederim.

  Sözleşmeler herkesin hazırlayabileceği hazır şablonlardır. Bu sözleşme üstünde sizde istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. İMO şubelerindeki sözleşme (Bursa hariç) bahsettiğiniz sözleşmedir. Yapı denetim kanunu değiştikten sonra sözleşmedeki bazı maddeler değişmiş ve ekleme yapılmıştır.

  Siz isterseniz 20 madde, isterseniz 1 madde sözleşme imzalayabilirsiniz.

  Bu sitedeki sözleşmeyi bir araştırma ve İSG uzmanı olduktan sonra kanunlardan daha çok haberdar olarak ben hazırladım. Sözleşmenin uygun olup olmadığını da İMO Bursa şubesinde yönetici birisi ile konuşarak öğrendim. Olumlu cevap aldım. Sözleşme uygun.

  Unutmamanız gerek şey; sözleşmeler yükümlülükleri aktarmaz, paylaşır.
  Kanun ile verilen yükümlülük, sözleşme ile aktarılamaz. Net bir tabirdir.
  Sözleşme yaparak kanunda belirtilen yükümlülüklerin sözleşme taraflarınca paylaşıldığını söylersiniz.

  Şantiye şeflerinin ise ne tür sorumluluklar altına imza attığını biliyorsunuzdur sanırım.

  Sözleşme ile kendimizi bir miktar koruma altına alırız.

  İyi çalışmalar.
  iyi günler.

 3. MEHMET ERSOY says:

  Cevap için teşekkür ederim. Tekrardan müsadenizle başka bir konuya değinmek isterim. Biz şantiye şeflerinin günlük rutin işlerinden biri de şantiye defteri tutmak malum.Bu defterin nasıl tutulması gerektiği konusunda net bir metin bulamadım. Yönetmeliklerde bazı hususlara şantiye defterine işlenmelidir diyerek atıfta bulunulmuştur fakat net bir bilgi sahibi olamadım.

  Mesela şantiye defterine ayda birkaç kere ,işçiler kişisel koruyucu ekipman kullanılması durumunda uyarıldı ve almaları gereken iş güvenliği önlemleri tekrar hatırlatıldı diye bir ifade yazmak birşey ifade eder mi ? Yanlış anlaşılmasın biz tabiki her zaman bunlara dikkat etmek zorundayız o ayrı konu fakat defterede bu tarz ifadeler not düşmek birşey ifade eder mi ?

  Şantiye defteri konusunda fikirlerinizi görüşlerinizi merak ediyorum. Ve mümkünse elinizde pratik anlamda tutulabilecek, laf kalabalığı değilde bizim için önem ifade edebilecek düzeyde bir örnek mevcutsa paylaşmanızı temenni ediyorum. Yanlış bilgilere sahipsem afedersiniz. Genç meslektaşınız olarak öğrenme ve kendimi koruma çabası içerisindeyim.

 4. admin says:

  Rica ederim elimden geldiğince ne biliyorsam paylaşmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca İMO şubeleri ile iletişimde olun. İMO dergilerinin her sayfasını kesinlikle okuyun. İlgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri takip edin. Araştırmaktan hiç bıkmayın.

  Şantiye Günlük Defterini bir belediye de 2 ay staj yaptığımda tutmuştum. Bir kez de karayollarına ait bir işte müteahhit firmada çalışırken. Bir diğer karayolları işinde ise, bir başka firma defter tutturmuyordu.

  Genel olarak şantiye günlük defterinde; o günkü hava durumu ve genel hatlarıyla neler olduğu. Örneğin; o sahada kaç kişi, hangi kısımlarda var. Yol işinde hangi km ler arası çalışıldı. Yapı için kaçıncı kat ve bölüm. HES ve barajlar için hangi kademe veya bölüm gibi örnekler arttırılabilir.

  Şantiye günlük defterinin amacı biz mühendisler için ileride net konuşmalar yapmamızı ve unutmamamız gereken bilgileri kapsar. Resmi işlerde ıslak imza ve mühürlü olan şantiye günlük defterleri için bahsettiğiniz kanıt işe yarayabilir. Ama bahsi geçen konular var olan şantiye günlük defterini imzalayacak kadar cesur kamu çalışanı ben tanımıyorum.

  İş güvenliği konusunda; ilgili kanunu, yönetmelikleri ve tüzükleri kesinlikle okumalısınız.

  Örnek olarak: işçiler kişisel koruyucu donanımları kullanmıyorsa bir kez uyardıktan sonra, ikinci uyarıda para cezası ile uyarırsınız. üçüncü kez durum nüksederse işçiyi haklı sebepte ötürü işten çıkarmalısınız. işten çıkartırken her hangi bir tazminat ödemezsiniz.
  tutanakları işçinin özlük dosyasına eklenmeli ve en az üç kişi tarafından ve işçi tarafından (mümkünse) imzalanmalıdır.
  ,
  iyi çalışmalar.
  iyi günler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Review santiyesefligi.com on alexa.com